Springa rätt

Målgrupp
– Du som idag bara springer någon gång ibland när du har tid,
– Du som vill börja springa med rätt löpteknik från början och
– Du som är lite äldre och vill stärka muskler, senor och ledband.

Mål
Målet är att
– öka hjärtminutvolymen (den volym blod som pumpas av hjärtat varje minut)
– ha inlett utvecklingen av din egen löpekonomi genom att lägga grunden för en god löpteknik
– vad avser upprätt hållning, fotens isättning, steglängd och armhållning.

Mätning av uppnått mål
Vi kontrollerar målet genom att mäta vår vilopuls (antal hjärtslag/minut i vila)

Som ni säkert vet så är hjärtats funktion att pumpa runt blodet i kroppen.
Alla människors hjärtan pumpar runt olika mycket blod beroende på dess slagvolym och dess slagfrekvens (puls).

 

Slagfrekvensen anges i antalet slag per minut.
För att få ett värde på hur mycket blod som pumpas runt i kroppen multiplicerar man dessa två och får då något som kallas hjärtminutvolym (HMV).
En person som inte är speciellt vältränad har en HMV på runt ca 20 liter/min vid hårt fysiskt arbete.
En person som är vältränad däremot har en HMV på hela ca 30 liter/min.
För att i VILA förse alla kroppens organ med syre och transportera bort slaggprodukter med hjälp av blodet krävs det att hjärtat pumpar runt ca 5 liter/min.

För att höja sin HMV måste man alltså öka slagvolymen eller höja hjärtfrekvensen.
Hjärtfrekvensen hos en frisk person påverkas av genetiska förutsättningar och ålder. Hjärtfrekvensen går alltså inte att göra något åt.

När man konditionstränar är det alltså slagvolymen man ökar.
Slagvolymen när en otränad person anstränger sig är ungefär 90 ml per slag.
Hos en vältränad person kan den vara så hög som 200 ml per slag. Det är detta som förklarar hur en vältränad person kan ha en lägre vilopuls.
Det krävs färre slag av hjärtat för att komma upp i de 5 liter/min som kroppens organ behöver vid vila.

Med förbättrad HMV och grunden lagd för en god löpteknik förbättrar du din löpekonomi.

Vi kontrollerar förbättrad löpekonomi genom att mäta tiden det tar att komma ner från ansträngd puls till vilopuls.

 

 

Sänker du din vilopuls med 1 slag per minut innebär det ca 1/2 miljon pulsslag på ett år – se tabell nedan.

pulsreduc1Genomförande
Vid första instruktionspasset lär du dig att mäta pulsen under en minut.

Grundkursen består av
– 8 st introduktionspass (1 st per vecka)
– 16 övningspass (2 st per vecka)

Varje pass
– 60 minuter
– Uppvärmning
– Löpteknik
– Pulstagning och
– stretching

 

Avslutning
Pulsen för såväl ansträngning som vila mäts och antecknas i träningsboken med datum, angivet pass och antal pulsslag/min.
Efter pulstagningar och anteckningar avslutas passet med stretching.

Pris: 1 500 kr

Villkor

villkor_1