Skador

Skador uppstår när kraven överstiger kroppens förmåga.
Kroppen anpassar sig till ökade krav, men ofta inte lika fort som ambitionsnivån önskar.

 

Om löptekniken och skorna inte är anpassade till din kropp, ställs alltför många krav på
olika delar av kroppens anpassning.
Utprövade skor, anpassad löpteknik och lämplig stegringsföljd av ambitionsnivå underlättar
för kroppen att successivt anpassa sig och bli starkare i de delar som din löpning kräver.

Skador förebyggs med
– utprövade löparskor,
– anpassad löpteknik och
– lämplig stegringsföljd av ambitionsnivå.

I vår
– Grundkurs får du grundläggande, generell löpteknik.
– Fortsättningskurs för du en lämplig stegringsföljd.
– Löptekniska kurs får du individuell anpassning.

Före kurserna vinner du på att redan från början ha utprövade löparskor.