Syn och balans försämras med åldern

Synen
Många känner till att man kan behöva läsglasögon när man kommer upp i 40-års åldern. Däremot är det mindre känt att varannan man respektive kvinna får försämrad balans när man kommer upp i 40-års åldern.

Ålderssynthet är en naturlig del av åldrandet. Det blir svårare för ögat att fokusera på föremål som är nära. Läsning är det vanliga exemplet. Vill man se tydligt när man läser skaffar man läsglasögon.

Man kan också uppleva svårigheter att snabbt fokusera när man växlar mellan föremål på nära och långt avstånd. Glasögon för att förbättra synen på såväl nära som långt håll kallas progressiva.

Balansen
Balansen påverkas av synen och våra muskler. Att synen är viktig för att hålla balansen kan man testa genom att stå på ett ben och blunda. I kroppens muskler sitter proprioceptorer som registrerar hur spända musklerna är. 

Med hjälp av musklerna kan du upprätthålla balansen. Balanssinnet består av labyrinten i inneröronen vars båggångar innehåller vätska. Vätskans rörelse i kombination med tyngdkraften signalerar balansläget. Man kan då kompensera brister med muskelrörelser.

Muskler och kondition kräver träning

– Konditionsträning för att förse blodet med syre för transport till muskler och behövande organ vid ökad ansträngning.

– Muskelträning för att upprätthålla eller förbättra dynamik (rörlighet och smidighet) i förmågan att styra sin kropp och motverka en tillfällig obalans, till exempel när man kliver på något ojämnt eller halkar.

Löpning bra för balansen
– Löpning förbättrar balansen
– Ökar muskelstyrkan i benen
– Ökar syreupptagningsförmågan.