Särskilda Målgrupper


Särskilda målgrupper med mina egenutvecklade metoder, former och varumärke

Har inte tid att träna

Känner att tiden inte räcker till och hinner inte fundera över orsaken.  MEN, tror att träning skulle ge en gladare och piggare vardag, trots att dagen är fylld till bredden av stress och jäkt.

Metod med mål att motivera, skapa tid, minska stress, stärka kropp och själ. Med små  steg påbörja förändring av livssstil.

KDT – metoden

(Kartläggning – Dialog – Test)

Egen metod

Se här

Medelålders och seniorer

Har lagt tiden på barnen. Barnen äldre, vill nu ta hand om sig själv.

Åldersrelaterat, men helt individuellt:
Skörare skelett, försämrad muskulatur, balans och syn. Krämpor, sjukdomar och mediciner. Nedsatt lukt och smak, långsammare gång, svagare reflexer, problem med matspjälkningen, sämre syn i mörker, försämrad hörsel, ökat blodtryck, lungornas verkningsgrad minskar, mer fettväv m m.

Träning och kost i KRK-modellen kan du se här.

Träning med mål att tidigt möta de åldersrelaterade fysiologiska förändringar vi alla drabbas av med stigande ålder.

KRK-modellen®

(Kost – Rörlighet – Kondition)

Eget varumärke

Se här

Vill förbättra teknik och resultat

En person som löptränar regelbundet men vill förbättra detaljer i sin löpteknik. Vill öka uthållighet, förbättra tider men und­vika skador. Vill gå igenom löpsteg, kropps­håll­hållning och backtagning, Vill ha tips inför och efter kortare motionslopp.

Analys med samtal, studier och tester. Tillrättalagda grundövningar i kombination med anpassad styrketräning.

DARF-konsultationen

Analys – Rättelse – Förbättring

 Egen konsultationsform

Se här