Koststrategi krävs vid lopp längre än 5 km

Koststrategin är individuell och läggs upp vid din träning

Motionslopp kan vara 2 – 40 km

Långlopp kan vara längre än 40 km

 

Kaloriförbrukning vid löpning

Multiplicera kaloriåtgång i vila med medelhastighet i km/tim.

Vid 8 km/tim ökar kaloriförbrukningen med 8 ggr under själva löptiden och kort därefter.

Medelhastigheten kan du hitta i våra tabeller här.